Na ovom LINKU se nalaze predlozi i uputsva za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu.

Poštovane kolege,
OVDE vas očekuju pravovremene informacije o rasporedu emitovanja obrazovnih sadržaja i drugim relevantvnim inicijativama koje doprinose ostvarivanju predviđenih ishoda nastave i učenja.