Na ovom LINKU se nalaze predlozi i uputsva za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu.