Poštovane kolege,
OVDE vas očekuju pravovremene informacije o rasporedu emitovanja obrazovnih sadržaja i drugim relevantvnim inicijativama koje doprinose ostvarivanju predviđenih ishoda nastave i učenja.