Kristalna struktura supstanci

U okviru aktivnosti učenika Mašinsko-elektrotehničke škole, pored teorijske nastave iz prirodnih predmeta kao što je hemija, uvek su interesantni ogledi i izrada modela. Na taj način, kombinovanjem nastavnih metoda gradivo se brže uči, a čas je interesantan i predmet se zavoli pa iako je ponekad težak.

slika3 

Kristalna struktura supstanci (2)

Supstance koje se nalaze u čvrstom agregatnom stanju imaju stalan oblik i zapreminu. Izgrađene su od atoma, molekula ili jona koji su gusto zbijeni pa su rastojanja između njih veoma mala. Većina čistih supstanci u čvrstom stanju imaju pravilnu strukturu i geometrijski oblik, tj. javljaju se u vidu kristala.

01krist st 

Hemijski vulkan i Slonova pasta za zube

Učenici odeljenja 1-2 naše škole, smer Elektrotehničar računara, sa svojom profesorkom hemije Draganom Živanović, čine časove zabavnim i na taj način lakše i brže uče hemijske reakcije razlaganja, oksidacije i redukcije.

Slika03

Ogled: Kućni vulkan  

Još jedan zanimljiv čas iz hemije

Još jedan zanimljiv čas hemije u našoj školi, na kome je profesorka Dragana Živanović sa svojim učenicima izvodila oglede ne bi li učenje postalo lakše i zanimljivije, a ocene više. U okviru nastavne jedinice Hemijske reakcije izvedeni su sledeći ogledi: građenje taloga, promena boje rastvora, oslobađanje gasa i dokazivanje katjona.

slika01