Još jedan zanimljiv čas iz hemije

Još jedan zanimljiv čas hemije u našoj školi, na kome je profesorka Dragana Živanović sa svojim učenicima izvodila oglede ne bi li učenje postalo lakše i zanimljivije, a ocene više. U okviru nastavne jedinice Hemijske reakcije izvedeni su sledeći ogledi: građenje taloga, promena boje rastvora, oslobađanje gasa i dokazivanje katjona.

slika01 

slika02  slika03  slika04

slika05

slika06

slika07