Pravilnik o polaganju maturskog ispita

Sve informacije o polaganju matruskog i završnog ispita možete pronaći u Pravilniku o polaganju maturskog ispita. Pravilnik možete preuzeti ovde...