Povezivanje LED trake

LED TRAKE Blok nastava 500x281

Ovo je I deo aktivnosti koje smo odradili na blok nastavi na kraju prvog polugodišta, iz predmeta praktična nastava, smer multimedija. LED trake su samolepljive, i kao takve lake za montžu. Za našu vežbu, iskoristili smo staro kućište od računara, kome je ispravno napajanje.

LED trake rade na 12V i troše oko 5 W/m. Boje mogu biti bele (topla i hladna), a mogu biti i crvene, zelene i plave – RGB. Kupuju se po željenoj dužini, a cena je od 100 do 200 dinara/m.

U okviru ovog dela, naučili smo i kako se izračunava vrednost otpornika koji ograničava struju u grani sa običnom LE diodom (LED Light-emiting diode).

DETALJNIJE na linku http://poslovnainformatika.rs/povezivnje-led-trake/ 
Nastavnik Slavoljub Simić

Ispravljanje napona

Dvostrano ispravljanje sa 4 diode 500x252

  • Drugi deo blok nastave (predmet praktična nastava) iskorišćen je za ispravljanje napona. Cela tema je postupno obrađena, tako da smo u stvari praktično dokazali sve ono teorijsko gradivo koje se odnosi na ispravljanje napona.
  • Ispotivanje trafoa, odnosno utvrđivanje šta je primar a šta sekundar;
  • Povezivanje trafoa na mrežu, merenje napona na izlazu i snimanje talasnog oblika napona pomoću osciloskopa;
  • Jednostrano ispravljanje napona pomoću jedne diode i kondenzatora, i snimanje talasnog oblika napona pomoću osciloskopa, najpre iza diode, a zatim i sa elektrolitskim kondenzatorom;
  • Dvostrano ispravljanje sa četiri diode, uz posmatranje oblika napona kao u prethodnom koraku.

DETALJNIJE, sa objašnjenjem i fotografijama pogledajte na linku http://poslovnainformatika.rs/ispravljanje-napona/
Nastavnik Slavoljub Simić