Word - Rad sa dokumentom

 • Kreiranje jednostavnog dokumenta

Kreiranje dokumenta

Kada se pokrene program u njemu je već pokrenut dokument sa radnim imenom Dokument 1. Dokument koji je otvoren ima podrazumevana podešavanja početnog dokumenta (Blank Document). Novi dokument se uvek pravi po nekom od postojećih šablona. Osnovni šablon je NORMAL.DOT i po njemu se otvara početni dokument.

PRVI NAČIN

 • Quick Access Toolbar-u kliknete na alat New
  01 q a

DRUGI NAČIN

 • Kombinacijom tastera Ctrl + N

TREĆI NAČIN

 • Kliknete na dugme Office (File) 19 office
 • U meniju kliknete na opciju New02 new
 • U prozoru New Document označite Blank Document i kliknete na Create

03 new doc

Dobija se prazan dokument, spreman za unos teksta.

Unošenje teksta

Nekoliko pravila prilikom unošenja teksta:

 • Nije potrebno pritiskati taster Enter na kraju svakog reda. Reč će automatski preći u sledeći red. Ovo svojstvo se zove automatski prelom teksta. Enter se pritiska samo kada se želi započeti novi pasus ili kada se želi napraviti prazan red između pasusa.
 • Nova stranica će biti automatski kreirana kada se popuni prethodna strana. Ovo svojstvo se zove automatski prelom strane.
 • Tekst se može prvo kucati pa onda oblikovati (formatirati), a može se prvo odrediti format teksta pa onda kucati tekst. Unetom tekstu se može menjati oblik koliko god hoćete puta.
 • Za veliko slovo držite pritisnut taster Shift i pritisnite taster sa slovom.
 1. Čuvanje dokumenta

Čuvanje teksta koji ste tek počeli da kucate

Otkucani tekst je prikazan na ekranu i nalazi se u RAM memoriji. Da bi trajno sačuvali tekst, potrebno ga je snimiti na neku od spoljašnjih memorija (disk, fleš memoriju...). Ako ne sačuvamo tekst, a pokušamo da isključimo program ili zatvorimo dokument, program će nas na to upozoriti.

Prvi korak - Aktiviranje komande Save

 •  Komandu Save možete aktivirati klikom na alat  u Quick Access Toolbar-u
 • Komandu Save možete aktivirati klikom na Office (File) dugme, pa na opciju Save
 • Kombinacijom tastera Ctrl + S

 Drugi korak - dijalog prozor Save As

 Kada se prvi put snima dokument, otvara se prozor Save As u kome se unosi Ime datoteke, bira Tip datoteke i određuje fascikla gde će biti smešten dokument.

 

U zavisnosti od verzije Windows-a prozor Save As može izgledati drugačije.

VEŽBA - Čuvanje dokumenta

 1. Tekst koji ste otkucali treba sačuvati, kliknuti na komandu Save
 2. U prozoru Save As uneti ime datoteke (File Name) – Cover Page
 3. Za tip datoteke (Save as type) izabrati Word Document 
 4. U prozoru Save As, koristeći alat New Folder , kreirati fasciklu Word dokumenti u fascikli My Documents
 5. Otvoriti fasciklu Word dokumenti
 6. Kliknuti na dugme Save

Čuvanje izmena u dokumentu

Čuvanje izmena u dokumentu svodi se na aktiviranje komande Save. Dokument će biti sačuvan sa svim izmenama u njemu. Prozor Save As se u ovom slučaju neće otvoriti.

VEŽBA - Čuvanje izmena u dokumentu

 1. U dokumentu Cover Page uneti još jedan pasus...
 2. Snimiti izmene, aktiviranjem komande Save 
 1. Zatvaranje aktivnog dokumenta 

Nakon što ste sačuvali dokument, možete ga zatvoriti. Dokument zatvarate na sledeći način:

 • Kliknite na Office (File) dugme
 • U meniju kliknite na Close

 Ukoliko postoje izmene u dokumentu koje nisu sačuvane, program će vas na to upozoriti.

 

 1.  Otvaranje sačuvanog dokumenta

 Sačuvani dokument otvarate na sledeći način:

 • Kliknite na Office (File) dugme
 • U meniju kliknite na Open

Otvara se dijalog prozor Open u kom birate fasciklu gde se dokument nalazi.

Kada pronađete dokument, kliknete na njega da ga označite pa onda na dugme Open.

 U zavisnosti od verzije Windows-a prozor Open može izgledati drugačije.

VEŽBA - Zatvaranje i otvaranje dokumenta

 1. Zatvoriti dokument Cover Page
 2. Otvoriti dokument Cover Page
 1.  Čuvanje dokumenta komandom Save As…

Komanda Save As… se koristi samo u slučaju kada želite da od postojećeg dokumenta napravite novi.

Novi dokument može biti smešten u drugu fasciklu, možete mu dati novo ime, možete ga snimiti u datoteci drugačijeg formata - ili sve ovo zajedno. 

 

 VEŽBA - Komanda Save As...

Vežba 1: Snimanje u drugu fasciklu

 1. Dokument Cover Page sačuvati u fasciklu Word Dokumenti 2007
 2. Zatvoriti dokument Cover Page

Vežba 2: Snimanje pod drugim imenom

 1. Otvoriti dokument Cover Page koji se nalazi u fascikli Word Dokumenti 2007
 2. Sačuvati dokument u istu fasciklu, ali sa imenom Naslovna Strana
 3. Zatvoriti dokument Naslovna Strana

Vežba 3: Snimanje u drugom formatu

 1. Otvoriti dokument Cover Page koji se nalazi u fascikli Word Dokumenti 2007
 2. Sačuvati dokument u istu fasciklu, ali u drugom formatu (Word2003, PDF, RTF, HTML…)
 3. Zatvoriti dokument

VEŽBU 3 PONOVITI ZA 3 – 4 FORMATA

 1. Nedavno korišćeni dokumenti (Recent Documents)

Čim kliknete mišem na Dugme Office (Office Button), otvoriće se lista sa 17 nedavno korišćenih dokumenata koje možete iskoristiti kako biste im što pre pristupili. Lista se menja u skladu sa izborom datoteka sa kojima trenutno radite.

 

Uz ime datoteke nalazi se siva pribadača. Kada se ova opcija pokrene, dugme će se promeniti u zelenu pribadaču, dokument će se zaključati i biće uvek na listi, sve dok je ponovo ne otkačite.