Word - Formatiranje pasusa (3) - Ivice i senčenje

Borders image001 i Shading 2

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na celoj strani.

 • Na traci Home u delu Paragraph se nalaze alati za ivice i senčenje.

3

1.     Ivice oko pasusa

 • Postavimo kursor u pasus
 • Na alatu Borders kliknemo na strelicu. Pojaviće se padajući meni.

4   5

 • U meniju biramo opciju Borders and Shading… otvoriće se dijalog prozor
 • U dijalog prozoru kliknemo na karticu Borders
 • Na kartici Borders postavimo ivice i kliknemo na OK


Box

 • Pasus je uokviren sa sve četiri strane istom linijom

6


VEŽBA – Box

1)      U novom dokumentu uneti sledeći tekst:

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na strani.

2)      Postaviti okvir – Box koristeći podešavanja kao na slici


Shadow

 • Okvir pasusa ima senku

7


VEŽBA – Shadow

3)      Dodati novi pasus:

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na strani.

4)      Postaviti okvir – Shadow koristeći podešavanja kao na slici


Custom

 • Možemo proizvoljno postavljati ivice

8


VEŽBA – Custom

5)      Dodati novi pasus:

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na strani.

6)      Postaviti okvir – Custom koristeći podešavanja kao na slici


2.     Okvir oko teksta

 • Okvir se postavlja oko označenog teksta.

9 


VEŽBA – Okvir oko dve reči

7)      U nekom od pasusa označiti dve reči:

Deo tekstase može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir.

8)      Postaviti okvir kao što se vidi u primeru


3.     Brzi okvir

Okvir se brzo postavlja korišćenjem alata Borderskoje se nalazi na Home traci u delu Paragraph.

10 11

 • Da bi se uokvirio samo jedan pasus dovoljno je da se kursor postavi u taj pasus. Da bi se uokvirio tekst, potrebno je označiti željeni tekst.


Vežba – Brzi okvir

1)      Korišćenjem dugmeta Borders postaviti ivice oko pasusa i oko dve reči kao što se vidi u primeru:

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na strani.


4.     Uklanjanje okvira

 • Okvir se uklanja korišćenjem komande No Border (None)
 • Za uklanjanje okvira koji ide oko celog pasusa, kursor treba postaviti u taj pasus.
 • Za uklanjanje okvira oko teksta, prvo se označi uokvireni tekst.

12 13


5.     Okvir strane

 • Otvorimo dijalog prozor Borders and Shading
 • Koristimo karticu Page Border

14           15

 • Okvir strane se uklanja korišćenjem opcije None


6.     Senčenje

 • Pasus ili tekst osenčićemo korišćenjem alata Shadingkoji se nalazi na traci Home
 • Može se koristiti i dijalog prozor Borders and Shading, kartica Shading

16 17


Vežba – Senčenje

1)      Postaviti senčenje pasusa i teksta kao što se vidi u primeru:

Deo teksta se može vizuelno izdvojiti i naglasiti tako što se oko njega postave ivice, odnosno okvir. Isto tako se deo teksta može zasenčiti. Ivice i senčenje se mogu postaviti na označenom tekstu, na pasusu, kao i na strani.


Uklanjanje senčenja

 • Senčenje uklanjamo korišćenjem opcije No Color
 • Kursor mora biti u osenčenom pasusu, dok osenčeni tekst mora biti označen

18             19


Vežba – ivice i senčenje

Otvoriti dokument u kome ima više pasusa i eksperimentisati sa opcijama za postavljanje ivica i senčenje.

VEŽBA – formatiranje pasusa

 1. Tekstovi za vežbu.