Paraćin danas

Opština Paraćin ima 58.300 stanovnika, od toga 25.292 stanovnika živi u gradu Paraćinu. U opštini se nalaze 34 osnovne škole i 4 srednje (Gimnazija, Mašinsko-elektrotehnička, Ekonomsko-trgovinska i Tehnološka škola).

Ukoliko želite da se podrobnije upoznate sa prošlošću Paraćina, pođite u Gradski muzej, koji shodno uslovima, održava raznovrsne aktivnosti, poput izložbi vezanih za jubilarne datume i aktuelna događanja, često sa međunarodnim karakterom. U sastavu Zavičajnog muzeja je i Spomen-muzej, rodna kuća Branka Krsmanovića, narodnog heroja, u Donjoj Mutnici.

Paraćin kroz istoriju

Paraćin kao naselje osnovali su Rimljani pod nazivom Sarmantes na Vojničkom putu (Via militaris), najpre kao stanicu za zamenu umornih konja. Od davnina je na raskrsnici puteva kojima su promicale mnoge vojske i osvajači: Kelti, Avari, Sloveni, Rimljani, krstaši, Turci, Nemci…

Prvi put se naselje Paraćin pominje u Povelji kneza Lazara iz 14. veka, najverovatnije 1375. godine. Ovom Poveljom on daruje manastiru sv. Atanasija i trg Parakinov brod. Paraćin je kao varoš sa trgom dobio naziv po skeledžiji Grku i prelazu-brodu preko reke (Parakinov brod).