Od građanske škole do MEŠ-a

Škola - ulazPrva srednja škola u Paraćinu bila je Gimnazija. Pošto u Paraćinu nije bilo zanatske škole (jer su deca išla privatno na zanate), otvorena je 1899. godine Građanska škola. Prema uzrastu učenika i programu, bila je to preteča MEŠ-a.

Prva Zanatsko-trgovinska škola počela je sa radom 1905. godine. U školi su učenici izučavali opšteobrazovne predmete, a zanatske veštine kod svojih majstora. Škola je za potrebe industrije morala da školuje stručne kadrove i uvela je električarski, štrikerski, krznarski, dreserski, železnički i druge zanate.

 Škola za KV radnike, „Dimitrije Tucović“ nastavlja tradiciju Zanatsko-trgovinske škole koja je radila od 1945. do 1947. godine kao Mešovita škola učenika u privredi. Učenici su se školovali za potrebe zanatstva i industrije (Fabrike štofa, stakla i cementa).

Usmereno obrazovanje počinje u Centru za srednje obrazovanje „Ivo Lola Ribar” školske 1977/78. godine integracijom svih srednjih škola u Centar usmerenog obrazovanja u Paraćinu. U okviru mašinske i elektro struke postojala su sledeća zanimanja: metalostrugar, mašinbravar, autolimar, pogonski električar, elektromonter za elektropostrojenja i mreže, elektromehaničar mernih i mehaničkih uređaja i elektromehaničar za mernu i regulacionu tehniku. Usmereno obrazovanje se završilo školske 1989/90. Tada se i škola osamostalila pod nazivom Mašinsko-elektrotehnička škola. 

Škola poseduje: 12 učionica opšte namene, 7 kabineta, 5 laboratorija, 4 radionice, 1 fiskulturnu i fitnes salu, stručnu biblioteku, radionicu za domara i ostale prostorije. Opremljenost kabineta, laboratorija i specijalizovanih učionica kreće se od 70% do 100%. U području rada – elektrotehnika, najopremljenije su: radionica za praktičnu nastavu autoelektričara i laboratorija za digitalne elektronike i osnove elektrotehnike, električna merenja, praktičnu nastavu, računare i dr.

MEŠ danas obrazuje učenike za dva područja rada. Mašinstvo i obrada metala ima dva obrazovna profila: automehaničar i mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Elektrotehnika ima četiri obrazovna profila: elektrotehničar računara, elektrotehničar multimedija, elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje i autoelektričar.

KARDS-program uveden je u školu 2003. godine, kroz ogledno odeljenje autoelektričar. MEŠ je tako ušla u 10 škola sa oglednim odeljenjem iz oblasti elektrotehnike. Potvrda vrednog rada i stručnosti profesora su razna takmičenja, kako iz stručnih predmeta i praktične nastave, tako i sportskih takmičenja. Brojne su medalje i diplome naših učenika, a škola je na Prvom republičkom takmičenju srednjih škola za autoelektričare, školske 1996/1997. godine, osvojila drugo mesto.

Od 1999.god., pri MEŠ-u radi Škola računara, koja obučava polaznike na raznim kursevima. Pri MEŠ-u, Viša elektrotehnička škola počinje sa radom 2005.g. Ovu školu je na tri smera (računarska tehnika, energetika i elektronsko poslovanje) završilo uspešno 2008.god. 17 studenata.

Od osnivanja MEŠ-a do 2001. godine, na čelu ove ugledne škole, bio je Miloš Jovanović. Od 2001. do 2006. godine Dragan Tasić. Od 2006. do 2015. godine Aleksandra Đorđević, dok je danas direktor Slađana Bogdanović.