Elektrotehničar multimedija

multimedija01Elektrotehničar multimedija je zanimanje novijeg datuma koje upisujemo od 2008. godine. Predstavlja pravi izbor za one koji žele zaposlenje odmah nakon srednje škole jer će im znanja koja steknu u radu sa odgovarajućim softverskim alatima pružiti tu mogućnost.

Zanimanje elektrotehničar multimedija daje prohodnost za studiranje na nekim visokim školama i fakultetima ne tipičnim za elektrotehničku struku kao što su primenjena i dramska umetnost, primenjena i umetnička fotografija, dizajn i arhitektura, uz odličnu pripremu za fakultete i visoke škole elektrotehničkih i ostalih tehničkih nauka.

U kratkim crtama je dato ono što se postiže izborom ovog zanimanja:

  • Osposobljavanje učenika za korišćenje i održavanje hardverskih komponenti multimedijalnih sistema; 
  • Osposobljavanje učenika za pravilno korišćenje i održavanje različitih audio i video uređaja;
  • Sticanje znanja i umeća za uključivanje u sve poslove koji se obavljaju u radio i TV centrima i studijima;
  • Sticanje znanja i umeća za uključivanje u sve poslove na postavljanju, održavanju i ostvarivanju interne, satelitske i kablovske televizije, emisione radio i video tehnike, kao i poslove provajderskih kuća za pružanje različitih telekomunikacionih servisa;
  • Sticanje znanja i umeća za samostalnu instalaciju odabranih softverskih multimedijalnih alata i njihovu primenu u audio i video produkciji, web dizajnu i tehničkoj podršci za multimedijalne prezentacije;
  • Sticanje znanja i umeća za primenu audio i video tehnike u uređajima specijalne namene u industriji, saobraćaju, medicini a posebno u oblasti video nadzora, sistemima elektronske kontrole i obezbeđenja, elektronske kontrole pristupa i evidencije;
  • Sticanje znanja, veština, navika i umeća za efikasno i kvalitetno obavljanje postavljenih zadataka;

    multimedija02

Nastava

Nastava se ostvaruje korišćenjem savremenih multimedijalnih i informaciono-komunikacionih tehnologija. Svake godine se nastavni materijali dopunjuju novim i aktuelnim sadržajima. Učenici su podeljeni u grupe prilikom izvođenja vežbi što značajno podiže kvalitet nastave.


Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika   2            
6. Istorija 2              
7. Likovna kultura
1              
8. Hemija 2              
9. Geografija     2          
10. Biologija     2          
11. Sociologija sa pravima građana
            2  
  Izborni predmeti       
1. Građansko / Veronauka 1   1   1   1  
2. Prema programu obrazovnog profila
        2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura
  1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Logika sa etikom     2 2
6. Fizika     2 2

Lista stručnih predmeta:

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Fizika 2   2          
2. Osnove elektrotehnike 3 1 2 1        
3. Računarska grafika i multimedija   2            
4. Informaciono-komunikacione tehnol. 2 1            
5. Elektronika     3 1 2 1    
6. Veb dizajn       2        
7. Alati za obradu slika       2        
8. Aplikativni programi       2        
9. Audiotehnika         2 1+24b    
10. Videotehnika         3 2+24b    
11. Alati za obradu audio i video sadržaja           3    
12. Kompjuterska animacija           2    
13. Veb programiranje           3+12b    
14. Alati za upravljanje sadrž. na internetu               2
15. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja             2 3+48b
16. Primenjena audio i video tehnika             3 2+24b
17. 3D modelovanje i animacija               3+18b
18. Preduzetništvo               2
19. Praktična nastava   3pn   2p+60b        
   Izborni predmeti
 1. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Lista izbornih stručnih predmeta (vežbe)
I razred II razred III razred IV razred
1. Primenjena elektronika
    2  
2. Vizuelne komunikacije     2  
3. Poslovne komunikacije       2
4. Objektno programiranje       2


Plan i program nastave i učenja

 Nastavni plan i program opšteobrazovnih predmeta možete videti ako kliknete ovde... (Prosvetni glasnik br. 4/2016)

 Nastavni plan i program stručnih predmeta možete videti ako kliknete ovde...  (Prosvetni glasnik br. 4/2016)