Elektrotehničar računara

racunari01Računari su realnost današnjeg vremena i neophodan alat u raznim oblastima ljudske delatnosti. Svakom čoveku pogotovu mladom, danas je potrebno informatičko obrazovanje, minimalno na osnovnom nivou.

Za one koji bi malo više da upoznaju računare, savladaju hardverske osnove, nauče programiranje i upotrebu raznih programskih paketa iz raznih oblasti, ovaj smer je pravi izbor. 

Elektrotehničari računara osposobljavaju se za rad:

  • Na hardveru (princip rada, povezivanje delova, instalacije, dijagnostika i održavanje elektronike u računaru);
  • Na softveru (pisanje i realizacija programa na računaru);
  • racunari02U servisima računarskih uređaja i opreme;
  • U računarskim centrima;
  • Programerskih poslova;
  • Na uvođenju i administraciji računarskih mreža;
  • U industriji;
  • U svim oblastima rada gde je potrebno znanje iz računara.

 
Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika
2            
6. Istorija 2            
7. Geografija     2        
8. Hemija 2            
9. Likovna kultura
1            
10. Biologija 2        
11. Sociologija sa pravima građana
      2  
        Izborni predmeti       
1. Građansko / Veronauka 1   1   1   1  
2. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Opšteobrazovni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura     1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Logika sa etikom     2 2
6. Fizika     2 2

Lista stručnih predmeta:

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Fizika 2 2          
2 Osnove elektrotehnike 3 1 2 1        
3 Računarska grafika i multimedija   2            
4 Uvod u arhitekturu računara
2            
5 Računarski hardver
      2+12        
6 Elektronika     2 1 2 1    
7 Softverski alati
      2 2    
8 Operativni sistemi
    3+30   3+18    
9 Programiranje       2+18 2+24   3+30
10 Mikrokontroleri i mikroračunari
        1 2+30 2 2+30
11 Računarske mreže
        2 1+18  
12 Računarska logika
    2 1
13 Održavanje računarskih sistema
        3+30
14 Računari u sistemima upravljanja
          1 2
15 Tehnička dokumentacija
            2
16 Preduzetništvo             2
17 Praktična nastava   2   2        
        Izborni predmeti
1. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Stručni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Elektroenergetika     2
2. Poslovne komunikacije     2 2
3. Alati za upravljanje sadržajem na Internetu       2
4. Upravljanje projektima       2

 
Plan i program nastave i učenja

Nastavni plan i program za opšteobrazovne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)

Nastavni plan i program za stručne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)