Elektrotehničar energetike

multimed280 2Elektrotehničar energetike je zanimanje koje upisujemo od 2014. godine. Omogućuje zaposlenje odmah posle srednje škole, kao i prohodnost za studiranje.

Izborom ovog zanimanja postiže se:

  • Upoznavanje sa osnovama projektovanja električnih instalacija, praktično obučavanje učenika u čitanju šema i projekata potrebnih za njihovu izradu, osposobljavanje učenika za izvođenje, pravilno održavanje, kao i pravilno postupanje pri pronalaženju i otklanjanju nastalih kvarova u električnoj instalaciji.
  • Osposobljavanje za pronalaženje i otklanjanje kvarova na električnim aparatima i uređajima.
  • Osposobljavanje za održavanje električnih mreža, za izvođenje radova u beznaponskom stanju, u blizini napona i pod naponom.
  • Upoznavanje sa problemima koji se javljaju u toku eksploatacije razvodnih postrojenja i trafo stanica i načina postupanja u rešavanju tih problema.
  • Osposobljavanje za samostalno obavljanje potrebnih ispitivanja i popravki elektromotora.
  • Upoznavanje sa značajem obnovljivih izvora energije.
  • Sticanje radnih navika i smisla za samostalni rad.

Nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici utvrđuju i upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi i praktične nastave u školskim laboratorijama i u preduzećima. Nastava u bloku se izvodi u preduzećima u kojima se mogu realizovati određene teme.

Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika
2            
6. Istorija 2            
7. Geografija 2            
8. Hemija 2            
9. Likovna kultura
1            
10. Biologija   2      
11. Sociologija sa pravima građana
    2    
         Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava
1   1   1   1  
2. Izborni program obrazovnog profila
    2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Opšteobrazovni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura
1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Fizika     2 2
6. Logika sa etikom     2 2

 Lista stručnih predmeta: 

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Fizika 2          
2. Osnove elektrotehnike 3 1 3          
3. Osnove mašinstva 2            
4. Uvod u elektroenergetiku     2        
5. Softverski alati u elektroenergetici
    2        
6. Električna merenja
    2 1    
7. Elektronika     2 1    
8. Električne instalacije i osvetljenje
    2     2    
9. Merenja u elektroenergetici           2  
10. Energetska elektronika       2 1    
11. Električne mašine         2 1 2 1
12. Elektroenergetski vodovi
        2   2 1+30
13. Elektroenergetska postrojenja         2   2 1+30
14. Preduzetništvo               2
15. Tehnička dokumentacija
            2
16. Osnove sistema upravljanja
            2 1
17. Praktična nastava   4   4   3+60   3+30
          Izborni predmeti
1. Izborni program obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Stručni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Tržište električne energije     2  
2. Kablovska tehnika     2  
3. Termički i rashladni uređaji     2  
4. Upravljanje elektromotornim pogonom       2
5. Napredne elektroenergetske mreže       2
6. Obnovljivi izvori energije       2

Plan i program nastave i učenja

Nastavni plan i program za opšteobrazovne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)

Nastavni plan i program za stručne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)