Autoelektričar

autoelektricar01Da li je zanimanje atraktivno i za koga je interesantno? 

 • Atraktivno je za mlade ljude koji vole tehniku-elektroniku i automobile,
 • interesantno je mladim ljudima koji vole neposredan rad i sticanje veština i znanja već u školi,
 • Sa ovim zanimanjem lako je doći do zapošljavanja ili za ambiciozne i samozapošljavanja (otvaranja sopstvenog servisa),
 • Uvek je moguće nastaviti školovanje na strukovnim studijama ili kod nas u školi završiti i peti stepen 

Koje su prednosti ovog zanimanja?

 • Jedna smo od deset najopremljenijih škola u Srbiji za ovaj smer,
 • Ima najviše praktičnog rada u odnosu na ostale smerove,
 • Stiču se znanja i veštine u radu sa visokim tehnologijama na vozilima,
 • Maksimalno 24 učenika u prvoj godini,
 • Rad u grupama (od 8 do 12 učenika),
 • Neposredan praktičan rad na vozilima, sklopovima i mašinama,
 • Visoka radna disciplina za vreme rada u radionici,
 • Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu u radionici,
 • Svaki učenik ima svoj orman za odlaganje odela, ličnih stvari i sredstava za higijenu).

autoelektricar02  autoelektricar03

U svakoj generaciji ima nekoliko vrlo dobrih i odličnih učenika. Učenici redovno učestvuju na republičkim takmičenjima iz oblasti autoelektrike.


Stručni predmeti u okviru kojih se učenici osposobljavaju za zanimanje Autoelektričar su:

 • Tehnički materijali
 • Osnove praktičnih veština
 • Osnove elektrotehnike
 • Motori sa unutrašnjim sagorevanjem
 • Motorna vozila I
 • Motorna vozila II
 • Električna merenja i elektronika
 • Električni i elektronski sistemi na vozilima

Spisak svih predmeta...

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Srpski jezik i književnost 3   2   2  
2 Strani jezik I 2   2   1  
3 Fizičko vaspitanje 2   2   2  
4 Matematika 2   2   1  
5 Istorija 2          
6 Računarstvo i informatika   2        
7 Geografija         1  
8 Ekologija i zaštita životne sredine         1  
9 Sociologija sa pravima građana         1  
10 Izborni predmet: Građansko / Verska nastava 1   1   1  

 

  Obavezni stručni predmeti I razred II razred III razred
Teorija Vežbe Praksa Teorija Vežbe Praksa Teorija Vežbe Praksa
1 Fizika 2          
2 Tehnički materijali 2          
3 Tehničko crtanje   1        
4 Osnove praktičnih veština   0+6        
5 Osnove elektrotehnike 3 1 2      
6 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem 2 0+1        
7 Motorna vozila I     1      
8 Električna merenja i elektronika     2 1    
9 Električni i elektronski sistemi na vozilima     4 0+12 7 0+12
10 Preduzetništvo           2
11 Izborni predmeti prema programu     1   1  

 

  Lista izbornih predmeta -   stručni predmeti I razred II razred III razred
1 Motorna vozila II   1  
2 Nove tehnologije i automobilskoj industriji     1