Специјалистичко образовање у Машинско-електротехничкој школи

У подручју рада машинство и обрада метала школа је верификована за школовање следећих образовних профила:

 1. металостругар-специјалиста
 2. аутолимар-специјалиста
 3. инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
 4. бравар-специјалиста
 5. аутомеханичар-специјалиста
 6. заваривач-специјалиста

У подручју рада електротехника школа је верификована за школовање следећих образовних профила:

 1. електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста
 2. електроенергетичар за електричне инсталације-специјалиста
 3. електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења- специјалиста
 4. аутоелектричар-специјалиста
 5. електротехничар специјалиста за аутоматику
 6. електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
 7. електротехничар специјалиста за програмску опрему