Štampa
Kategorija: Saša Dulović

Na primeru korišćenja u MOODLE sistemu može se videti kako se uključuje reCAPTCHA. Moodle (https://moodle.org/) je jedan od najpoznatijih otvorenih sistema za upravljanje procesom učenja (eng. Learning Management System – LMS).

Ako je na Moodle sistemu omogućeno korisnicima da se sami prijavljuju, pri čemu se provera identiteta vrši elektronskom poštom, onda bi trebalo uključiti reCAPTCHA sistem provere korisnika.

Da bi se uključio reCAPTCHA sistem provere, potrebno je da administrator uradi dve stvari:

  • da za svoj domen obezbedi javni i privatni kapča ključ
  • da uključi kapča element u Moodle-u i da u odgovarajuća polja unese javni i privatni ključ

 

Dobijanje reCAPTCHA ključa

U Web pregledaču treba učitati web stranu http://www.google.com/recaptcha, i na toj strani kliknuti na Get reCAPTCHA

captcha01

U prozoru Get reCAPTCHA kliknuti na Sign up Now

captcha02 

Pošto je reCAPTCHA vlasništvo kompanije Google, potrebno je prijaviti se sa postojećim google nalogom (ili kreirati novi pa se onda prijaviti)

captcha03

U prozoru Create a reCAPTCHA key uneti domen i kliknuti na Create Key. Ako je potrebno da ključ bude globalni uključiti opciju Enable this key on all domains (global key).

captcha05

I na kraju, dobija se javni i privatni ključ. Ključeve i ostale podatke sačuvati.

captcha06

Video fajl koji prikazuje dobijanje reCAPTCHA ključa može se videti na:
Dobijanje reCAPTCHA ključa (VIDEO)

Kada smo obezbedili reCAPTCHA ključeve, prelazimo na Moodle.

 

Provera identiteta elektronskom poštom

Da bi korisnik mogao napraviti sopstveni korisnički nalog, koristeći proveru identiteta elektronskom poštom, potrebno je da administrator podesi sledeće opcije:

  • Uključi - omogući opciju Provera identiteta putem e-pošte (Administracija sajta / Korisnici / Provera identiteta / Upravljanje proverom identiteta).

moodle01 

  • U okviru Samoregistracija postavi vrednost – Provera identiteta putem e-pošte.

moodle02

Potvrđivanje putem e-pošte je uobičajen način provere identiteta. Nakon što se korisnik prijavi i izabere svoje korisničko ime i lozinku, moodle šalje elektronsku poruku na adresu tog korisnika. U elektronskoj poruci se nalazi sigurnosni link prema stranici gde novi korisnik potvrđuje svoj nalog.

Pri svakom narednom pristup uneti podaci se samo upoređuju sa onima koji su sačuvani u Moodle bazi podataka.

 

Podešavanje Moodle-a za korišćenje reCAPTCHA

Na kraju je ostalo da se podesi Moodle za korišćenje CAPTCHA sistema provere i da se unesu odgovorajući ključevi.

Uključiti reCAPTCHA element. (Administracija sajta / Korisnici / Provera identiteta / Provera identiteta putem e-pošte)

moodle03

Postaviti javni i privatni ključ koji su dobijeni sa reCAPTCHA.NET

moodle04

Sačuvati promene i to je to. Svaki korisnik koji bude želeo da kreira korisnički nalog moraće da unese i reči (odvojene razmakom) u reCAPTCHA polju.

moodle05