19
jan 2013
Kategorija: Aleksandar Jevtić

Posle svakog teoretisanja dolazi praksa. Tako smo i mi stigli do nje.

Potrudiću se da što detaljnije opišem postupak izrade jednog uređaja. Ali, kakav uređaj za početak napraviti, a da nije i suviše prost, a opet ni previše složen? Dugo sam razmišljao o tome šta može da bude naš prvi mali uređaj. Došao sam na ideju da to bude MERAČ VLAŽNOSTI.

slika01

Ovakvim meračem možete proveravati da li ima vlage u saksiji vaše omiljene biljke ili možda ispod vašeg tepisona. Imajte na umu da je ovo prvi korak u pravljenju sonde za pronalaženje vode na Marsu!

 

Kako radi merač vlažnosti?

Rad ovog merača je krajnje jednostavan. Zasniva se na principu provodljivosti fluida (vode, ako neko nije shvatio). Merač ima 2 mala metalna izvoda (sonde).Te sonde mogu da budu 2 metalna eksera, sama žica merača itd. (Mašti na volju!). Kada ih stavimo u vodu, ona provodi struju i usled toga zatvara električno kolo i usmerava struju na bazu i u tranzistor.

Sada sledi mala priča o tranzistoru. Tranzistor ima 3 priključka, a to su:

  1. E - emiter
  2. C - kolektor
  3. B - baza

Da bi tranzistor postao provodan u pravcu kolektor-emiter, moramo mu dovesti struju na bazu preko potenciometra P2. Promenom otpornosti P2 menja se i osetljivost merača.

U tom trenutku struja protiče kroz otpornik R1 i LED diodu LED1. Led dioda počinje da svetli. Napon na kojem merač radi kreće se od 5 do 12 volti, a nama će najpogodniji biti od 9 volti.

Prosto, zar ne?

 

Lista delova

Za ovaj krajnje jednostavan merač vlažnosti biće nam potrebno svega 5 komponenti:

  • Q1: Tranzistor 2N2222 NPN
  • R1: Otpornik od 470 oma
  • P1: Potenciometar od 50 kilooma
  • LED1: LED dioda (bilo koja boja svetlosti)
  • Sonde: Dva eksera ili dve žice 

slika02

 

Početak radova

Od alata nam je potrebna protoboard ploča, jedna špicasta klešta I jedan skalpel. Klešta za savijanje provodnika komponenata i sečenje žice za kratkospojnike, a skalpel za lakše skidanje izolacije. (Pažljivo molim vas!)

Sada jedno veoma bitno pitanje kod mnogo složenijih kola, pa i kod ovog našeg. Odakle početi? Koji deo prvo povezati?

Ne postoji neko pisano pravilo, ali, pošto sam ja levoruk, ja gledam šemu "s leva nadesno". Tako sam uvek imao neki red u svom radu, a i ispostavilo se da je tako najlakše, jer, kada bih krenuo negde od sredine šeme, obično bih se zapetljao.

Prvo montiramo priključak za 9V bateriju.

slika03

Potom montiramo otpornik R1 I LED diodu LED1. Ova 2 elementa su redno vezani.

slika04

Raspored priključaka tranzistora 2N2222.

slika05

Montiramo tranzistor.

slika06

Stavljamo potencimetar P1. Dovodimo jedan od njegovih spoljnih krajeva u kratak spoj sa srednjim.

slika07

I na kraju povezujemo jednu sondu sa otpornikom R1.

slika08

i drugu sondu sa bazom tranzistora.

slika09

I tu je kraj.

sika10

A sada da testiramo da li radi naš merač.

sika999 

 

Sonde izbliza

slika11

 

Šta ako moj prvi uređaj ne radi? 

Nekad se desi da nam uređaj ne proradi isprve. Kod ovako proste šeme to je malo verovatno, ali se dešavaju greške. I one su za svakog početnika normalne i neophodne. 

Prilikom pravljenja novih uređaja, navodiću neke moguće greške. 

Kod kola koja se prave na protoboard ploči (pa i ovoj našoj) najčešća greška jeste to da često promašimo pravi red onih kolona provodnika (slike protoboard ploče iz prethodnog posta, svetle crte koje predstavljaju provodnike). Pored toga, pazite da ne okrenete tranzistor pogrešno. (Emitor I Colector). 

 

I na kraju...

FESTINA LENTE - ŽURI POLAKO :)