08
feb 2013
Kategorija: Slava Stojanov

 spoznaja240I posle, tražio sam te 
                    još dugo 
u likovima drugih,
u slučajnim susretima, 
                    prolaznicama,
u mislima, u noćima
                    tražio te.
I još dugo, dugo,
trebalo mi je
da pronađem sebe.

Dugo tražio sam sebe.

Nesigurnim koracima
koračala si poljem
                    ljubavi.

A zatim sigurnost,
a zatim strah
ili oprez.

Da li je moja sigurnost moguća
kada sve do tada,
govorilo je suprotno.

Nesigurnost u sigurnost moju,
tek sigurnim koracima otišla si,
iskoračila si iz polja
                   ljubavi. 

(S. Stojanov, iz knjige "Magija"; izdavač "Klub Kulture", Kragujevac 2006.)