Kategorija: Računarstvo i informatika

 Radno okruženje programa Video: Upoznavanje sa trakom


UPUTSTVO za video: 1. Da bi videli titl na srpskom, kliknite na dugme CC, pa na Srbija. 2. Za bolji kvalitet snimka, umesto LO birajte SD ili HQ. 3. Da bi videli snimak na celom ekranu, kliknite na dugme Full Screen.


Rad sa dokumentom

 • Kreiranje jednostavnog dokumenta i čuvanje dokumenta
 • Zatvaranje dokumenta i otvaranje sačuvanog dokumenta
 • Napravite novi dokument koristeći postojeći i koristite listu nedavno korišćenih dokumenata   kompletan tekst... 

Uređivanje dokumenta

 • Kretanje kroz dokument i ispravljanje grešaka (brisanje i umetanje teksta)
 • Selektovanje teksta, kopiranje, premeštanje i brisanje bloka teksta
 • Umetanje simbola
 • Poništavanje prethodnih koraka i vraćanje poništenog  kompletan tekst... 

Formatiranje slova

 • Podebljana, ukošena i podvučena slova
 • Izgled slova, veličina slova u tekstu i boja slova
 • Gornji i donji indeks   kompletan tekst... 

Uređivanje pasusa (1)


Formatiranje stranica dokumenta (1)

 • Podešavati margine
 • Menjati orijentaciju papira
 • Menjati dimenzije papira  kompletan tekst...

Formatiranje pasusa (2) – Nabrajanje

 • Kreirati listu koristeći grafičke oznake za nabrajanje elemenata u listi
 • Kreirati listu koristeći brojeve ili slova za numerisanje elemenata u listi
 • Kreirati složenu listu (sa podlistama)  kompletan tekst...   

Formatiranje pasusa (3) – Ivice i senčenje

 • Podešavati okvir (ivice) oko pasusa i senčenje pasusa
 • Postavljati i uklanjati okvir oko teksta i senčenje teksta
 • Postavljati i uklanjati okvir oko cele strane kompletan tekst...   

Stilovi

 • Primenjivati stilove na pojedine delove dokumenta
 • Modifikovati postojeće stilove
 • Kreirati sopstvene stilove  kompletan tekst...