Članci

Kategorija: Arhiva: Smerovi i upis

U tabeli je dat pregled obrazovnih profila sa šiframa za upis i brojem učenika koji se mogu upisati školske 2013/2014.godine.

Elektrotehnika

PMPA SC 4E27S

Elektrotehničar multimedija - ogled

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E08S

Elektrotehničar računara

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E05S

Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

4 godine

30 učenika

PMPA SC 3E22S

Autoelektričar

3 godine

30 učenika

Geodezija i građevinarstvo

PMPA SC 4H23S

Geodetski tehničar - GEOMETAR

4 godine

30 učenika