30
jun 2013
Kategorija: Aleksandar Milojković

Prvi komercijalni mikroprocesor koji je zavladao svetom se zvao Intel 4004, to je bio 4-bitni mikroprocesor koga su još davne 1971. godine razvili inženjeri iz kompanije Intel. To su bili inženjeri Federico Faggin, Ted Hoff i Stanley Mazor Corporation, a ovaj mikroprocesor koštao je tačno 500 američkih dolara.

Mikroprocesor Intel 4004 

Postoji i električna šema za Intel 4004, možete je pogledati ako kliknete ovde

Nije bilo teško napisati softver za ovaj procesor obzirom da je bio 4-bitni. Sintaksa mu je bila mnogo kraća nego kod prvih 16-bitnih procesora. Programski jezik koji se najviše koristio za pisanje softvera za Intel 4004 se zove Intel 4004 Assembly Code. U to vreme se više programiralo direktno: u binarnom, a donekle i u heksadecimalnom kodu.

Program koji štampa poruku "4004" bi imao izvorni kod:
B4 09 BA 0F 01 CD 21 B4 01 CD 21 44 40 40 44 0A 24 

Sledeći procesor koji je postigao vrlo dobar uspeh u svetu je čuveni Intel 8086.

Mikroprocesor Intel 8086

To je prvi 16-bitni procesor, takodje razvijen u razvojnom odeljenju kompanije Intel i to 1978. godine. Ovaj procesor je najviše korišćen na IBM personalnim računarima. Ovo je bukvalno jedan od prvih mikroprocesora koji su mogli da se generalno iskoriste za nešto složenije, na primer za malo složeniji matematički proračun.

I zadnji mikroprocesor koji ću spomenuti ovde je Intel 80386.

Procesor Intel 80386

To je prvi mikroprocesor koji je imao arhitekturu od 32-bita, razvijen je 1985. godine kada je i počelo masovno korišćenje personalnih računara po domaćinstvima. Ovaj mikroprocesor je radio na maksimalno 40 MHZ frekvencije, u koju je uračunat i overclock.

Primer izvornog koda za program koji štampa poruku "meš":
66 B4 00 00 00 00 66 BA 00 00 00 00 CD 21 66 B4 00 01 00 00 CD 21 6D 65 73 0A 24

Ovo su tri procesora koja su pokrenula revoluciju u korišćenju računara.