Kategorija: Popravni i razredni ispiti

Распоред полагања ПОПРАВНИХ испита у августовском року 2013. године. Све накнадне промене термина испита биће објављење на огласној табли школе.

Приликом пријављивања испита обавезно погледати распоред на огласној табли, тај распоред је једини званични распоред.

Пријављивање испита је 15. и 16. августа у просторијама школе.

Предмет:МАТЕМАТИКА (писмени део) дана 22.08.2013.год. у 9,00ч

Предмет: МАТЕМАТИКА (усмени део) дана 23.08.2013.год. у 9,00ч за одељења :2/1,2/2,2/5,3/5,3/6

Предмет: МАТЕМАТИКА (усмени део) дана 23.08.2013.год. у 12,00ч за одељења :1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,3/1,3/2 и за одељења 2/3,2/6,4/1,4/3

Предмет: МАТЕМАТИКА (усмени део) дана 23.08.2013.год. у 11,00ч за одељења :3/3,3/4

 

Предмет:ПРОГРАМИРАЊЕ дана 26.08.2013.год. у 10,30ч

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (писмени део) дана 26.08.2013.год. у 9,00ч

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (усмени део) дана 27.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ПРЕДУЗЕТНИШТВО дана 22.08.2013.год. у 11,00ч

 

Предмет:ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ дана 20.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (писмени део) дана 21.08.2013.год. у 9,00ч

Предмет:ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (усмени део) дана 26.08.2013.год. у 10,30ч

 

Предмет:ЕЛЕКТРОНИКА дана 29.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет: ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА дана 21.08.2013.год. у 11,00ч

 

Предмет:ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ дана 26.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА дана 29.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за одељења 1/3,2/2,2/3,2/6 дана 28.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА дана 29.08.2013.год. у 12,00ч

 

Предмет:МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ дана 19.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:БИОЛОГИЈА дана 19.08.2013.год. у 11,00ч

 

Предмет:ИСТОРИЈА дана 30.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СЕРВИСИ за одељење 3/1 дана 27.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ОСНОВЕ ВИДЕОТЕХНИКЕ за одељење 3/1 дана 22.08.2013.год. у 11,00ч

 

Предмет:УВОД У ТЕХНИКЕ МУЛТИМЕДИЈА за одељење 3/1 дана 20.08.2013.год. у 10,00ч

 

Предмет:ПРОИЗВОДЊА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА за одељење 4/1 дана 20.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:СОЦИОЛОГИЈА за одељење 3/1,3/2 дана 19.08.2013.год. у 11,00ч

 

Предмет:СОЦИОЛОГИЈА И ПРАВО ГРАЂАНА за одељење 3/5 дана 21.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА за одељење 3/6 дана 21.08.2013.год. у 10,00ч

 

Предмет:ФИЗИКА за одељење 1/4,2/1,2/2 дана 30.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ЗАВРШНИ ИСПИТ за одељење 3/5 дана 30.08.2013.год. у 9,00ч

 

Предмет:ЗАВРШНИ ИСПИТ за одељење 3/6 дана 29.08.2013.год. у 9,00ч

  

Предмет:МАТУРСКИ ИСПИТ:

-Српски језик и књижевност                                     28.08.2013.г. у 9,00ч

-Изборни предмет                                                      29.08.2013.г. у 9,00ч

-Одбрана матурског практичног рада                     30.08.2013.г. у 9,00ч