Kategorija: Seminari i edukacija nastavnika

slika08

U Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Paraćinu, 12. i 13. januara 2015. godine, održana je obuka nastavnika na temu: Metode aktivno orijentisane nastave. Realizatori seminara, Mr Jovica Jevtić idipl ecc Aleksandar Draganović, su predstavili koncept zajedničkog rada nastavnika i učenika u nastavnom procesu pomoću kojeg učenik stiče nova znanja, razvija psihofizičke sposobnosti i socijalne kompetencije.

slika01

Učesnici seminara su se kroz dvodnevni intenzivni trening upoznali sa različitim metodama, tehnikama i oblicima rada i dostupnim nastavnim sredstvima, kojima se podstiče kreativnost i inicijativa učenika. Kroz radionice su apsolvirali značaj kooperativnog rada, gde se ukazuje na to da se neki kompleksniji zadaci mogu rešiti samo timskim radom kroz tesnu saradnju članova tima i pažljivu organizaciju poslova u timu. Upoznali su se sa studijom na slučaju, učenjem po stanicama, projektom kao nastavnom metodom, igrom uloga, ekspertskom slagalicom i drugim metodama rada AON koje su sprovodili u mikrotičingu sa čitavom grupom, jer učesnici najbolje ovladavaju metodom, ako kroz nju sami prođu primenjujući je na sadržajima svog predmeta.

slika02  slika06

Cilj programa je ovladavanje metodama aktivno-orijentisane nastave uz razvijanje kompetencija za njihovu primenu i za unapređenje nastavnog procesa. Seminar je akreditovan sa 16 sati stručnog usavršavanja i unapređuje K2 kompetencije za podučavanje i učenje. Objavljen je u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu pod rednim brojem 39.

slika04

Udruženje trenera VET-Forum, u početku grupa trenera, osnovana od strane Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) sa ciljem edukovanja nastavnika u srednjim stručnim školama. Danas je to respektabilno udruženje tima nastavnika iz svih krajeva Srbije; kreativnih i punih entuzijazma i novih ideja za bolju, zanimljiviju i kvalitetniju nastavnu praksu

slika07  slika05

Do sada u školama širom Srbije uspešno održali preko 350 seminara i izdali više od 7000 sertifikata. U Katalogu, koji je obavljen od strane ZUOV-a, Udruženje ima 14 akreditovanih seminara