Članci

Kategorija: Spisak predmeta
  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2 Strani jezik 2   2   2   2  
3 Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4 Matematika 3   3   3   3  
5 Računarstvo i informatika 2            
6 Istorija 2            
7 Likovna kultura
1            
8 Hemija 2            
9 Geografija     2        
10 Biologija   2      
11 Sociologija sa pravima građana
      2  
Izborni predmeti       
1 Građansko / Veronauka 1   1   1   1  
2 Prema programu obrazovnog profila
      2   2  

 

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Fizika 2   2          
2 Osnove elektrotehnike 3 1 2 1        
3 Računarska grafika i multimedija   2            
4 Informaciono-komunikacione tehnol. 2 1            
5 Elektronika     3 1 2 1    
6 Veb dizajn       2        
7 Alati za obradu slika       2        
8 Aplikativni programi       2        
9 Audiotehnika         2 1+24b    
10 Videotehnika         3 2+24b    
11 Alati za obradu audio i video sadržaja           3    
12 Kompjuterska animacija           2    
13 Veb programiranje           3+12b    
14 Alati za upravljanje sadrž. na internetu               2
15 Proizvodnja multimedijalnih sadržaja             2 3+48b
16 Primenjena audio i video tehnika             3 2+24b
17 3D modelovanje i animacija               3+18b
18 Preduzetništvo               2
19 Praktična nastava   3pn   2p+60b        
   Izborni predmeti
 1 Prema programu obrazovnog profila         2   2