Kategorija: Javne nabavke

NAZIV JAVNE NABAVKE: Nabavka prirodnog gasa - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Datum objavljivanja: 16.06.2016.god.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na linkove:

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

  Кonkursna dokumentacija - javna nabavka broj 2/2016PG