Kategorija: Učenici

zrtve trgovine ljudima

U organizaciji Školske Uprave Jagodina i Mašinsko-elektrotehničke škole, u našoj školi obeležen je 18. oktobar - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, decom i omladinom, izradom panoa i prezentacijom za školski Tim zaštite i bezbednosti učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Prezentaciji su prisustvovale odeljenjske starešine i Učenički parlament MEŠ-a.

Akciju podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku RS, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, UNITAS fond.

Ispred radnog tima Školske Uprave Jagodina prezentaciju održala mr Dragana Živanovic, nastavnik hemije MEŠ-a, koja je prisustvovala seminarima i edukaciji ''PREVENCIJA TRGOVINE DECOM I OMLADINOM U OBRAZOVANJU''.

Fotografije pogledajte ovde...