Kategorija: Projekti

Dana 7. decembra 2016. godine predstavnici Mašinsko-elektrotehničke škole i osnovne škole "Stevan Jakovljević su potpisali sporazum o saradnji u sferi robotike i informacionih tehnologija. Timovi nastavnika iz obe škole će kroz fakultativnu nastavu dati podršku učenicima za razvoj budućih profesionalnih kompetencija još u osnovnoj školi u najaktuelnijem IT sektoru.