Kategorija: Mašinstvo

Mas radionica01 280x190 Učenici se osposobljavaju za rad na održavanju i servisiranju mehaničkih sklopova mašina. Ovladavaju veštinama potrebnim za redovno održavanje i popravku alatnih i proizvodnih mašina i opreme. Mašinbravar obavlja i poslove mašinske obrade rezanjem kao i postupke spajanja metala zavarivanjem.

Škola poseduje radionice za ručnu i mašinsku obradu, mašine alatke za obradu rezanjem i opremu za sve tipove zavarivanja.

Mas radionica02 280x190 Nakon završenog školovanja učenici se mogu zaposliti na poslovima proizvodnje i održavanja.

Ukoliko se odluče za nastavak školovanja, postoji mogućnost dokvalifikacije (IV stepen) i jednogodišnje specijalizacije (V stepen), pa i daljeg obrazovanja na visokim školama strukovnih studija.