Kategorija: Praktična nastava

Drugi deo blok nastave (predmet praktična nastava) iskorišćen je za ispravljanje napona. Cela tema je postupno obrađena, tako da smo u stvari praktično dokazali sve ono teorijsko gradivo koje se odnosi na ispravljanje napona.

Dvostrano ispravljanje sa 4 diode 500x252

  • Ispotivanje trafoa, odnosno utvrđivanje šta je primar a šta sekundar;
  • Povezivanje trafoa na mrežu, merenje napona na izlazu i snimanje talasnog oblika napona pomoću osciloskopa;
  • Jednostrano ispravljanje napona pomoću jedne diode i kondenzatora, i snimanje talasnog oblika napona pomoću osciloskopa, najpre iza diode, a zatim i sa elektrolitskim kondenzatorom;
  • Dvostrano ispravljanje sa četiri diode, uz posmatranje oblika napona kao u prethodnom koraku.

DETALJNIJE, sa objašnjenjem i fotografijama pogledajte na linku http://poslovnainformatika.rs/ispravljanje-napona/Nastavnik Slavoljub Simić