Kategorija: Upis: 2018/2019. godina

U tabeli je dat pregled obrazovnih profila sa šiframa za upis i brojem učenika koji se mogu upisati školske 2018/2019. godine.

Elektrotehnika

PMPA SC 4E27S

Elektrotehničar multimedija

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E08S

Elektrotehničar računara

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E04S

Elektrotehničar energetike

4 godine

30 učenika

PMPA SC 3E17S

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

3 godine

30 učenika

Mašinstvo i obrada metala

PMPA SC 3D82S Mehaničar motornih vozila - Dualno obrazovanje  3 godine  30 učenika