Упис 2024/25

PMPA SC 4E54S     Број места: 28 (28 + 0 дуал)
| Техничар информационих технологија


PMPA SC 4E27S     Број места: 28 (28 + 0 дуал)
| Техничар мултимедија


PMPA SC 4E30S     Број места: 28 (28 + 0 дуал)
| Електротехничар обновљивих извора енергије


PMPA SC 3D82S     Број места: 14 (12 + 2 дуал)
| Механичар моторних возила


PMPA SC 3D23S     Број места: 14 (8 + 6 дуал)
| Индустријски механичар


PMPA SC 4E52S     Број места: 28 (21 + 7 дуал)
| Техничар електронике и аутоматике


Упис 2024/25

У школској 2024/25. години наша школа уписује следеће образовне профиле:..

PMPA SC 4E54S | Техничар информационих технологија (28 + 0 дуал)
PMPA SC 4E27S | Техничар мултимедија(28 + 0 дуал)
PMPA SC 4E30S | Електротехничар обновљивих извора енергије (28 + 0 дуал)
PMPA SC 4E52S | Техничар електронике и аутоматике(21 + 7 дуал)
PMPA SC 3D82S | Механичар моторних возила (12 + 2 дуал)
PMPA SC 3D23S | Индустријски механичар(8 + 6 дуал)

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Стипендије Канцеларије за дуално образовање за ученике у трогодишњим образовним профилима који су у дуалном систему, плус средства која им исплаћују компаније за време проведено код њих. Могућност запошљења у компанијама у којима ученици реализују учење кроз рад.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем портала (mojasrednjaskola.gov.rs). Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал.


Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до подношења електронске пријаве за упис. Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети уписну документацију директно у школи.


Документа потребна за упис:

сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
уверење о положеном завршном испиту
лекарско уверење за одговарајући образовни профил
фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
пријава за упис у I разред средње школе

Подручја рада и образовани профили за које школа остварује наставни план и програм

Школа-је-верификована-да-образује-ученике-за-следеће-образовне-профиле.

Машинство и обрада метала

Електротехника

Геодезија и грађевинарство

Геодетски техничар-геометар 4год.

Подручје рада: Електротехника

Електротехничар рачунара 4 год.
Електротехничар аутоматике 4 год.
Електротехничар погона 4 год.
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 4 год.
Електротехничар мултимедија 4 год.
Електротехничар енергетике 4 год.
Електротехничар телекомуникација 4 год.
Електротехничар обновљивих извора енергије 4 год.
Електротехничар информационих технологија 4 год.
Аутоелектричар 3 год.
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 3 год.
Електричар 3 год.
Електроинсталатер 3 год.
Аутоелектричар 3 год.

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање 4 год.
Погонски техничар машинске обраде 4 год.
Погонски техничар-механичар за моторе и возила 4 год.
Машинбравар 3 год.
Металостругар 3 год.
Аутомеханичар 3 год.
Аутолимар 3 год.
Металоглодач 3 год.
Инсталатер 3 год.
Механичар моторних возила 3 год.
Бравар заваривач 3 год.
Механичар грејне и расхладне технике 3 год.

Специјалистичко образовање

Крајем школске 2008/09.године МЕШ је добила верификацију за специјалистичко образовањеи то за 9 занимања из области електротехнике и 6 занимања из области машинства, решењем бр. 022-05-00413/94-03 од 11.12.2008.год.

Подручје рада: Електротехника

Електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста

Електроенергетичар за електричне инсталације -специјалиста
Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења-специјалиста
Аутоелектричар-специјалиста
Електротехничар специјалиста за аутоматику
Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
Електротехничар специјалиста за програмску опрему
Електротехничар за грејну и расхладну технику-специјалиста

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Металостругар-специјалиста
Аутолимар-специјалиста
Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
Бравар-специјалиста
Аутомеханичар-специјалиста
Заваривач-специјалиста

Кабинети

Кабинет за рачунарство и информатику
.

18

Кабинет за рачунарску графику и мултимедију

26

Кабинет за програмирање

16

Кабинет за рачунарске системе

17

Кабинет за основе електротехнике

37

Кабинет за електронику

32

Кабинет за основе аутоматског управљања

31

Кабинет за електричне машине
.

36

Кабинет за електрична мерења

33

Кабинет за практичну наставу

34

Ресурси

Закон и подзаконска акта Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању Стратегија развоја стручног образовања

Контакт

Машинско - електротехничка школа Матични број: 07577613 PIB: 100875475 Текући рачун школе: 840-1186660-48

Location:

Бранка Крсмановића 57, 35250 Параћин

W:

mes.edu.rs

Контакт телефон::

+381 35-563-445

Матични број:

07577613

PIB:

100875475

учитавање
Порука послата!