Упис 2023/24

Поред старих и нови атрактивни образовни профили из подручја информационих технологија и обновљивих извора енергије.