Директорка школе

Директорка школе:
Слађана Богдановић, дипломирани инжењер електротехнике

Рођена 1964. године у Параћину где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Електротехничком факултету у Београду , смер енергетика.

У Машинско -електротехничкој школи у Параћину почиње да ради 1990. године као наставник електро групе предмета. На место директорке именована 2015. године. Након истека мандата поново је изабрана за директорку школе 2019. године у мандатном периоду до 2023. године.

2021. године стекла лиценцу за директорку установе образовања и васпитања.