Кабинет за програмирање

У кабинету за Програмирање настава се изводи из следећих предмета: Програмирање, Микроконтролери и микрорачунари, Рачунарске мреже и Веб програмирање. Ученици се упознају са основним структурама података које се користе у рачунарству и програмирању, уче како да применом постојећих алгоритама развијају нове, алгоритамском размишљању у решавању задатака и логичких проблема на рачунару. Упознају се са основним карактеристикама, сличностима и разликама између два приступа у програмирању: процедуралног и објектно оријентисаног. Кроз наставу програмирања ученици имају прилике да се упознају и стекну практична знања из више различитих програмских језика: C, C++, C#, Java, Python. Учећи објектно оријентисане програмске језике, ученици се упознају са основним концептима објектно оријентисаног програмирања, стичу неопходна знања за креирање Windows апликација, развој апликација у којима се користе базе података, упознају се са основним елементима графике и њиховом имплементацијом у конкретном програмском језику.

 

 

Микроконтролери и микрорачунари је веома занимљив и динамичан предмет, где ученици стичу неопходна знања како да пројектују хардвер и одговарајући софтвер за дати систем. Упознају се са архитектуром свих данас најзаступљенијих микроконтролера (PIC, ARM, AVR) и микрорачунара (Raspberry Pi). Знања стечена на часовима предавања и вежби, ученици имају прилике да практично провере моделујући и програмирајући системе са микроконтролерима користећи Ардуино развојно окружење.

Убрзани развој интернета у последњих неколико година је довео до појаве све већег броја нових онлајн сервиса.Од првобитних могућности и основних сервиса који су били на располагању корисницима (маил и веб),интернет је прерастао у велику глобалну мрежу,са великим бројем различитих сервиса,технолоских решења и простор на коме се срећу готово сви привредни субјекти широм планете.

За разлику од веб дизајнера,веб програмери су они који сајт програмирају и брину о томе како ће он функционисати.То су експерти који креирају структуру,повезује елементе сајта са базама података,пишу комплетан код и ,,оживљавају“ све замисли веб дизајнера.Рад веб програмера није видљив оком,али је врло уочљив када приметите колико је сајт брз,без грешака и проблема.Сајт без веб програмера не би имао никакве значајне функционалности,програмери уграђују логику функционалности веб сајта.Зато није ни чудо што плате веб програмера расту током година.

Програмски језик у коме се ради веб програмирање у нашој школи је PHP. PHP је једноставан и истовремено моћан Скрипт програмски језик за изградњу динамичког веб садржаја.Милиони веб страница на којима се користи PHP доказ су његове популарности и капацитета.Користе га програмери који цене његову флексибилност,брзину,веб дизајнери којима одговарају његове могућности и лакоћу употребе.Изузетно је једноставан за учење,а са наученимсе постиже јако много.

PHP је најпопуларнији веб програмски језик.Ради како на Windows,тако и на Linux

платформама.Погодан је за израду свих врста веб апликација,од оних малјих које представљају само део једне интернет странице,па од великих комплексних сајтове заснованих на веб 2.0 концепту.Поред наведених могућности,омогућава и рад са базама података као што је MySQL.Научићете основне и напредне технике PHP-a,инсталацију(Apache,PHP), синтаксу(проширена синтакса PHP-a),а затим напредни PHP и MySQL.

По заврештку средње школе ученици су оспособљени за самосталан рад у једној од најдинамичнијих и наинтерестантнијих области данашњице,свету информационих технологија,било да је у питању израда веб апликација,windows апликација,апликација са базама података,графичких апликација,сисема са микроконтолерима и микрорачунарима.Ученици такође,могу наставити даље школовање на високошколским установама у области информационих технологија