Кабинет за рачунарске системе

У кабинету за рачунарске системе ученици стичу одређена знања и способности, као што су:

  • инсталирање оперативног система на радној станици (врши припрему за инсталирање оперативног система на радној станици, користи програме за виртуелизацију и одабира оперативни систем на основу хардверске конфигурације, користи различите инсталационе методе за инсталирање оперативног система
  • подешавање и конфигурисање оперативног система на радној станици, прилагођавар рачунар потребама корисника, креира и манипулише (креирање, преименовање, искључивање, укључивање, брисање) корисничким и групним налозима
  • конфигурише и управља безбедношћу система, конфигурише и управља заштитом података на радној станици
  • повезивање и умрежавање радних станица, конфигурише и управља дељеним ресурсима на мрежи, користи команде (програме) за проверу мрежне конекције и подешавање параметара за рад у мрежном окружењу на радној станици
  • сигурност и заштита оперативног система на радној станици
  • дијагностика кварова у рачунарском систему и отклањање кварова у рачунарском систему