Кабинет за електричне машине

Опремљен је монофазним и трофазним трансформаторима, аутотрансформаторима, асинхроним машинама, мотор – генератор групом, осцилоскопом, декадним кутијама, дигиталним и аналогним инструментима, разним макетама и ситним елементима и материјалом, што омогућује извођење вежби и мерења из предмета електричне машине.

Exif_JPEG_420