Аутоелектричар

Аутоелектричар је занимање трећег степена стручности које омогућује
запослење одмах после средње школе.


Избором овог занимања постиже се:

 

  • Оспособљавање за постављање електричних инсталација и мрежне
   опреме на возилима

  • Оспособљавање за проналажење и отклањање кварова на инсталацији
   и мрежној опреми возила уз помоћ најсавременије компјутерске
   опреме

  • Оспособљавање за одржавање, испитивање , поправку и замену
   електричних и електронских уређаја на возилима

  • Оспособљавање за контролу квалитета извршених аутоелектричарских
   радова у складу са прописима

  • Стицање практичних знања из електронских система контроле рада
   бензинског мотора, убризгавање дизел мотора и система стабилности
   и сигурноости и комфора на возилима


Запослење
Ово занимање је атрактивно за младе људе који воле технику-електронику и
аутомобиле, непосредан рад и стицање вештина и знања већ у школи. Са овим занимањем лако је доћи до запошљавања у ауто сервисима, или за
амбициозне и самозапошљавања (отварања сопственог сервиса)


Наставак школовања
Крајем школске 2008/09.године МЕШ је добила верификацију за
специјалистичко образовање, и то за 9 занимања из области електротехнике
и 6 занимања из области машинства. Аутоелектричар може, по завршетку
специјалистичког образовања, да добије квалификацију петог степена
стручности: Аутоелектричар – специјалиста.


Практична и блок настава
Знања стечена на часовима теоријске наставе ученици утврђују и употпуњују
на часовима лабораторијских вежби и практичне наставе у школским
лабораторијама И ауторадионици која је опремљена најсавременијим
уређајима за компјутерско дијагностиковање кварова на возилима. и у
предузећима у којима се могу реализовати одређене теме. Часови блок
наставе ће се остваривати код предузетника са којима ће школа склопити
уговоре.

Наставни план општеобразовних предмета за образовни профил Аутоелектричар

Наставни план стручних предмета за образовни профил Аутоелектричар