Основне информације

  • Опремљеност: 16 рчунара
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

У кабинету за Програмирање настава се изводи из следећих предмета: Програмирање, Микроконтролери и микрорачунари, Рачунарске мреже и Веб програмирање. Ученици се упознају са основним структурама података које се користе у рачунарству и програмирању, уче како да применом постојећих алгоритама развијају нове, алгоритамском размишљању у решавању задатака и логичких проблема на рачунару. Упознају се са основним карактеристикама, сличностима и разликама између два приступа у програмирању: процедуралног и објектно оријентисаног. Кроз наставу програмирања ученици имају прилике да се упознају и стекну практична знања из више различитих програмских језика: C, C++, C#, Java, Python. Учећи објектно оријентисане програмске језике, ученици се упознају са основним концептима објектно оријентисаног програмирања, стичу неопходна знања за креирање Windows апликација, развој апликација у којима се користе базе података, упознају се са основним елементима графике и њиховом имплементацијом у конкретном програмском језику.