Упис 2024/25

Желим да будем

Подручја рада и образовани профили за које школа остварује наставни план и програм

Школа-је-верификована-да-образује-ученике-за-следеће-образовне-профиле.

Машинство и обрада метала

Електротехника

Геодезија и грађевинарство

Геодетски техничар-геометар 4год.

Подручје рада: Електротехника

Електротехничар рачунара 4 год.
Електротехничар аутоматике 4 год.
Електротехничар погона 4 год.
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 4 год.
Електротехничар мултимедија 4 год.
Електротехничар енергетике 4 год.
Електротехничар телекомуникација 4 год.
Електротехничар обновљивих извора енергије 4 год.
Електротехничар информационих технологија 4 год.
Аутоелектричар 3 год.
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 3 год.
Електричар 3 год.
Електроинсталатер 3 год.
Аутоелектричар 3 год.

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање 4 год.
Погонски техничар машинске обраде 4 год.
Погонски техничар-механичар за моторе и возила 4 год.
Машинбравар 3 год.
Металостругар 3 год.
Аутомеханичар 3 год.
Аутолимар 3 год.
Металоглодач 3 год.
Инсталатер 3 год.
Механичар моторних возила 3 год.
Бравар заваривач 3 год.
Механичар грејне и расхладне технике 3 год.

Специјалистичко образовање

Крајем школске 2008/09.године МЕШ је добила верификацију за специјалистичко образовањеи то за 9 занимања из области електротехнике и 6 занимања из области машинства, решењем бр. 022-05-00413/94-03 од 11.12.2008.год.

Подручје рада: Електротехника

Електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста

Електроенергетичар за електричне инсталације -специјалиста
Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења-специјалиста
Аутоелектричар-специјалиста
Електротехничар специјалиста за аутоматику
Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
Електротехничар специјалиста за програмску опрему
Електротехничар за грејну и расхладну технику-специјалиста

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Металостругар-специјалиста
Аутолимар-специјалиста
Инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
Бравар-специјалиста
Аутомеханичар-специјалиста
Заваривач-специјалиста

Кабинети

Кабинет за рачунарство и информатику
.

18

Кабинет за рачунарску графику и мултимедију

26

Кабинет за програмирање

16

Кабинет за рачунарске системе

17

Кабинет за основе електротехнике

37

Кабинет за електронику

32

Кабинет за основе аутоматског управљања

31

Кабинет за електричне машине
.

36

Кабинет за електрична мерења

33

Кабинет за практичну наставу

34

Упис 2024/25

У школској 2024/25. години наша школа уписује следеће образовне профиле:.

Tехничар информационих технологија 28
Tехничар мултимедија28
Електротехничар обновљивих извора енергије 28
Техничар за електронику и аутоматику дуал 28
Механичар моторних возила дуал 14
Индустријски механичар дуал14

ВАЖНА НАПОМЕНА:

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем портала (mojasrednjaskola.gov.rs). Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал.


Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до подношења електронске пријаве за упис. Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети уписну документацију директно у школи.


Документа потребна за упис:

сведочанства од 5 до 8 разреда основне школе
уверење о положеном завршном испиту
лекарско уверење за одговарајући образовни профил
фотокопија трајног извода из матичне књиге рођених
пријава за упис у I разред средње школе

Ресурси

Закон и подзаконска акта Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању Стратегија развоја стручног образовања

Најновије информације

Контакт

Машинско - електротехничка школа Матични број: 07577613 PIB: 100875475 Текући рачун школе: 840-1186660-48

Location:

Бранка Крсмановића 57, 35250 Параћин

W:

mes.edu.rs

Контакт телефон::

+381 35-563-445

Матични број:

07577613

PIB:

100875475

учитавање
Порука послата!