Основне информације

  • Опремљеност: 16 рчунара
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

У кабинету за рачунарске системе ученици стичу одређена знања и способности, као што су: инсталирање оперативног система на радној станици (врши припрему за инсталирање оперативног система на радној станици, користи програме за виртуелизацију и одабира оперативни систем на основу хардверске конфигурације, користи различите инсталационе методе за инсталирање оперативног система подешавање и конфигурисање оперативног система на радној станици, прилагођавар рачунар потребама корисника, креира и манипулише (креирање, преименовање, искључивање, укључивање, брисање) корисничким и групним налозима конфигурише и управља безбедношћу система, конфигурише и управља заштитом података на радној станици повезивање и умрежавање радних станица, конфигурише и управља дељеним ресурсима на мрежи, користи команде (програме) за проверу мрежне конекције и подешавање параметара за рад у мрежном окружењу на радној станици сигурност и заштита оперативног система на радној станици дијагностика кварова у рачунарском систему и отклањање кварова у рачунарском систему