Основне информације

  • Опремљеност: 16 рчунара
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

Ово је први рачунарски кабинет у Машинско електротехничкој школи . Формиран је осамдесетих година прошлог века и у њему су били легендарни рачунари са Intel 80286 и Intel 80386 процесорима који су радили са MSDOS оперативним системом.То је била позната “тринаестица” и многи ученици из тог доба је радо памте јер су ту стекли прва знања о рачунарима и програмирању. Сада је то један од четри савремено опремљена рачунарска кабинета, и позната је као “осамнестица”.

Наравно, од тада је опрема у овом кабинету више пута промењена, тако да су сада у њему рачунари који својим карактеристикама одговарају овом времену и рачунарским програмима који се изучавају и користе у настави. У кабинету је петнаест рачунара које користе ученици и један рачунар за наставника. Уз то, за потребе наставе се користи видео пројектор, као и бела табла. Традиционално, овај кабинет је првенствено намењен за часове рачунарства и информатике, али се исто тако користи и за часове програмирања и других рачунарских премета.

Предмет рачунарство и информатика се изучава тако што се раде вежбе. Значи, теорија је сведена на минимум, а потребна знања и вештине се стичу израдом вежби. Настава се одвија по групама, одељење се дели у групе које броје од десет до петнаест ученика. Фонд часова је два часа недељно који су спојени у двочас. Тако сваки ученик има свој рачунар и у кабинету проводи један и по сат недељно, што би требало да буде довољно да може да уради предвиђену вежбу у школи. Урађене вежбе се постављају у онлајн учионицу, чиме се формира портфолио сваког ученика. Вежбе се бодују, тако да ученици, а и родитељи, могу у сваком тренутку да виде проценат успешности урађених вежби. Иза тога следи и одговарајућа оцена која се уноси у дневник.

Наставни програм предмета рачунарство и информатика се често мења и осавремењује, чиме се прате трендови у развоју рачунарства и програма. Сада је рад све више оријентисан на рад у облаку, на заједнички рад на истом пројекту, на технике комуникације и сарадње. Овим се симулирају реални услови и технике које се сада користе у савременим фирмама. Осим тога, раде се вежбе коришћењем стандардних програма за рад са текстом, за табеларна израчунавања, израду слајд презентација, обраду фотографија и слично. Исто тако, стичу се основна знања о рачунарским мрежама и доступним сервисима у мрежи.

Све вештине и знања која ученици стекну на вежбама рачунарства и информатике, ученици ће кроз даље школовање користити, унапредити и усавршити, тако да ће са лакоћом моћи да их користе на својим пословима.