Основне информације

  • Опремљеност: 16 рчунара
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

На предмету Рачунарска графика и мултимедија ученици се обучавају да:
oбрађују дигиталну слику према унапред задатим критеријумима: промена димензија слике, резолуција слике, геометријске трансформације слике (транслација, ротација …) подешавање осветљаја, контраста, боја, kористи филтере за додавање специјалних ефеката монтажу, комбинује више слика за креирање сложених слика, припрема слику за штампу, екрански приказ и објављивање на интернет странама
врше обраду звучног записа према унапред задатим критеријумима ( одсецање, уплетање и састављање, прилагођавање јачине, фејд ин и фејд аут, ширење времена, конвертовање звука, специјални ефекти …)
врше обраду видео секвенци према унапред задатим критеријумима (монтирање видео записа, корекција боје, светлости, примена специјалних филтера, додавање текста, додавање видео ефеката, додавање звука видео запису)