Основне информације

  • Опремљеност:
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места: