Основне информације

  • Опремљеност:
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

Омиљени кутак за ученике скоро свих занимања електротехничке струке. У њему се изводе лабораторијске вежбе из предмета електрична мерења у другој години и пишу извештаји; као и мерења у трећој и четвртој години. У кабинету ученици први пут осете атмосферу и посебан кућни ред, везан за рад у лабораторијским условима. Вештине и умећа долазе до изражаја, после стеченог теоријског знања. Вежбе се изводе у малим групама , а искуства размењују.

Кабинет располаже потребном опремом: комплетном инсталацијом шест радинх столова, инструментима и мерним прибором, као и ситним материјалом.

Реализација вежбе: Индиректно мерење реактивне снаге методом амперметра, волтметра и ватметра у колу једнофазног напајања; Ученици 3-3 , занимање Електротехничар енергетике.