Основне информације

  • Опремљеност:
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

У кабинету за практичну наставу, настава се изводи по групама и другачија је од осталих предмета, пре свега ученицима интересантна, занимљива и релаксирана. На часовима практичне наставе ученици стичу разне вештине, упознају се са одређеним алатом који је потребан за даљи рад, уче се лемљењу и повезивању струјних кола, прекидача, покретању електромотора, извођењу електричних инсталација, као и употпуњавање знања стечена из уско повезаних стручних предмета. Практичну наставу имају ученици на свим смеровима од прве до четврте године.