Основне информације

  • Опремљеност:
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

Опремљен је монофазним и трофазним трансформаторима, аутотрансформаторима, асинхроним машинама, мотор – генератор групом, осцилоскопом, декадним кутијама, дигиталним и аналогним инструментима, разним макетама и ситним елементима и материјалом, што омогућује извођење вежби и мерења из предмета основа електротехнике.